otm
Ostdeutsche Trial Meisterschaft

Informace pro účastníky

Registrační poplatek je pro
- dospělý 20 €
- mladí lidé 20 €

Registrační poplatky na mistrovství je nutné uhradit předem, teprve poté je zaručeno právo účasti.

Dokončené Události
Budoucí Události